Healing Hero

Healing Hero, producten die bijdragen aan bewustzijn.
Ontstaan vanuit het hart. Gecreëerd door drie zussen Marije, Roos en Birte die
de verbinding met de natuur weer dichter bij huis willen halen. Healing Hero
werkt met zorgvuldig geselecteerde kruiden die zorgen voor geborgenheid en
rust, in een wereld vol prikkels.

    Close your eyes and dream, calm your mind and release. This is a place to listen and feel, a healing platform for all the senses. Healing Hero, conscious products to unwind, reconnect with yourself, and be one with nature in perfect calm.